ProQuest Ebook Central (dříve ebrary)

2017-02-21Autor: Jana Kratochvílová

 

Ebrary se přejmenovalo na ProQuest Ebook Central
Došlo ke spojení platforem ebrary a EBL - Ebook Library a od roku 2017 k přejmenování ebrary na ProQuest Ebook Central.
E-knihy jsou dostupné zde nebo z knihovního katalogu MENDELU
Více o produktu

FOODnetBASE 2016

2017-01-31Autor: Jana Kratochvílová

 

Nejvyužívanější tituly knih vydavatele CRC Press, v rámci kolekce FOODNetBASE za rok 2016

V roce 2016 byly nejvyužívanější tyto knihy v rámci databáze FOODnetBASE za konzorcium:

 • Dairy Science and Technology, ISBN 9781420028010 – 60 Full-text Total
 • Handbook of Antioxidants, ISBN 9780203904046 – 52 Full-text Total
 • Handbook of Frozen Food Processing and Packaging, ISBN 9781439836057 – 48 Full-text Total
 • Inflammation, Oxidative Stress, and Cancer, ISBN 9781466503717– 45 Full-text Total
 • Ohmic Heating in Food Processing, ISBN 9781420071092 – 41 Full-text Total

ebrary 2016

2017-01-31Autor: Jana Kratochvílová

 

Nejvyužívanější knihy e-knihovny ebrary za rok 2016

V roce 2016 byly z e-knihovny ebrary nejvyužívanější tyto elektronické knihy:

 • Boar Reproduction: Fundamentals and New Biotechnological Trends, Springer Verlag, ISBN 9783642350481 – 463 pages viewed
 • Banana Breeding: Progress and Challenges, CRC Press, ISBN 9781439800171 – 373 pages viewed
 • Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers: A Colour Handbook, Manson Pub., ISBN 9781840766288 – 347 pages viewed
 • Air Plants: Epiphytes and Aerial Gardens, Cornell University Press, ISBN 9780801450433 – 291 pages viewed
 • Landscape: Pattern, Perception and Process : Pattern, Perception and Process, Taylor & Francis, ISBN 9780415608367 – 261 pages viewed

Školení Elektronických informačních zdrojů 2016

2017-01-31Autor: Jana Kratochvílová

 

V rámci projektu MERELI byla realizována následující školení EIZ na MENDELU:

 1. Elektronické informační zdroje pro obory rybářství a hydrobiologie, 9.3.2016, Brno
 2. Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy (CAB Abstracts, Compendia, e-knihy), 10.3.2016, Brno
 3. Databáze CAB Abstracts, vyhledávání v databázi a tvorba rešeršního dotazu, 17.3.2016, Brno
 4. Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce, 10.11.2016, Brno
 5. Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU-Elektronické informační zdroje, 25.11.2016, Brno

Téma, které nás zajímá

2017-01-31Autor: Jana Kratochvílová

 

Sucho
V poslední době je v oblasti přírodních věd velmi aktuální téma: půdní a zemědělské sucho a jeho vliv na životní prostředí. Výzkum na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity se orientuje na sledování vývoje tohoto problému, ale také na jeho příčiny, rizika.
K podpoření výzkumu jsou k dispozici pro vědce i studenty MENDELU informační zdroje z oblasti přírodních věd (databáze, e-knihy a encyklopedie). Elektronické informační zdroje jsou dostupné na stránkách ÚVIS MENDELU

Zprávy v médiích 2016 v souvislosti s tématem: sucho

 • Dne 18. 5. 2016 proběhly v televizních pořadech rozhovory s pedagogy Mendelovy univerzity na téma „Sucho jako hrozba budoucnosti“ a „Omezení dopadů sucha“. Více informací zde
 • Dne 20. 8. 2016 vyšel v Lidových novinách rozhovor s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D. (Agronomická fakulta MENDELU) na téma změna klimatu, „Zemědělec má být správcem krajiny“. Více informací zde

Mendelu research library - Tisková zpráva

2015-05-06Autor: Lukáš Plch

 

Univerzitní knihovna zajistila kvalitní informační zabezpečení výzkumu

Úplné znění Tiskové zprávy k projektu MERELI naleznete ZDE

ebrary 2014

2015-02-25Autor: Lukáš Plch

 

Nejvyužívanější knihy e-knihovny ebrary za rok 2014

V roce 2014 byly z e-knihovny ebrary nejvyužívanější tyto tři elektronické knihy:

 • Handbook of Plant Breeding : Fruit Breeding – 368 pages viewed
 • Dairy Production Medicine – 339 pages viewed
 • Plant Responses to Drought Stress : From Morphological to Molecular Features – 318 pages viewed

FOODnetBASE

2014-12-10Autor: Vojtěch Pilař

 

FOODnetBASE

Je nám k dispozici nová databáze FOODnetBASE. FOODnetBASE je kolekce knih v plném textu vydavatelství CRC Press z oblasti potravinářství a potravinářských technologií. Dostupná na adrese http://www.crcnetbase.com/page/food_science_ebooks
Informace o databázi

Nová databáze

2014-11-24Autor: Vojtěch Pilař

 

Nutrition and Food Sciences Database

Ode dne 10.11. 2014 je k dispozici nová databáze Nutrition and Food Sciences Database. Přístup je k dispozici z institucí:

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Dostupná na adrese http://www.cabi.org/nutrition/
Informace o databázi

Nové tituly e-knih

2014-11-07Autor: Vojtěch Pilař

 

Nové tituly e-knih

V rámci projektu MERELI bylo v říjnu roku 2014 zakoupeno 83 nových titulů e-knih od vydavatelů jako jsou CRC Press, Springer, Willey Blackwell, Taylor and Francis, John Wiley & Sons a další.
Kompletní seznam nových titulů s přímými odkazy.

Všechny tituly jsou dostupné na platformě ebrary: http://site.ebrary.com/lib/mendelu