Mendelu research library - Tisková zpráva

2015-05-06Autor: Lukáš Plch

 

Univerzitní knihovna zajistila kvalitní informační zabezpečení výzkumu

Úplné znění Tiskové zprávy k projektu MERELI naleznete ZDE