Téma, které nás zajímá

2017-01-31Autor: Jana Kratochvílová

 

Sucho
V poslední době je v oblasti přírodních věd velmi aktuální téma: půdní a zemědělské sucho a jeho vliv na životní prostředí. Výzkum na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity se orientuje na sledování vývoje tohoto problému, ale také na jeho příčiny, rizika.
K podpoření výzkumu jsou k dispozici pro vědce i studenty MENDELU informační zdroje z oblasti přírodních věd (databáze, e-knihy a encyklopedie). Elektronické informační zdroje jsou dostupné na stránkách ÚVIS MENDELU

Zprávy v médiích 2016 v souvislosti s tématem: sucho

  • Dne 18. 5. 2016 proběhly v televizních pořadech rozhovory s pedagogy Mendelovy univerzity na téma „Sucho jako hrozba budoucnosti“ a „Omezení dopadů sucha“. Více informací zde
  • Dne 20. 8. 2016 vyšel v Lidových novinách rozhovor s Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D. (Agronomická fakulta MENDELU) na téma změna klimatu, „Zemědělec má být správcem krajiny“. Více informací zde