Elektronické informační zdroje

 

CAB Abstracts Plus Collection


Jedna z největších a nejobsáhlejších bibliografických databází pro zemědělství, lesnictví a jim příbuzné obory jako např. dřevařství, veterinární medicína, potravinářství a lidská výživa, zemědělská ekonomie, zemědělská technika, turistika, rozvoj venkova, atd. Podrobný seznam sledovaných oborů. Jejím vydavatelem je společnost CAB International, která se dříve jmenovala Centre for Agriculture and Biosciences International a ještě před tím nesla název Commonwealth Agricultural Bureau International. Databáze sleduje více než 10 tisíc odborný časopisů, knih, sborníků z konferencí a dalších typů publikací z více než 116 zemí v 50 různých jazycích a její retrospektiva je od roku 1990. Každý rok do ní přibývá více než 350 tisíc záznamů s abstrakty a více než 95% záznamů obsahuje abstrakta. Řada záznamů je též opatřena odkazy k plným textům článků.
K indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus. Je jedním ze základních a nejobsáhlejších řízených slovníků pro zemědělství a příbuzné obory. Používán je od roku 1983 a v současné době kromě anglických výrazů obsahuje i jejich španělské, portugalské a nizozemské ekvivalenty. Celý tezaurus obsahuje příbližně 250 200 lexikálních jednotek, z toho 139 300 preferovaných a 110 900 nepreferovaných termínů
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj | Prezentace CAB Abstracts ze školení od CABI Publishing

 

CAB Abstracts Archive


Retrospektiva databáze CAB Abstracts Archiv je od roku 1910 do roku 1989. V současné době podchycuje literaturu už od roku 1910. Obsahuje více než 1,8 mil. záznamů z oblasti zemědělství, veterinární medicíny, výživy a životního prostředí. Zdrojem těchto záznamů bylo 600 svazků tištěných abstraktových časopisů. Podrobný seznam sledovaných oborů
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj

 

CAB eBooks


Trvalý nákup titulů elektronických knih od CABI publishing z oblasti obecná botanika, potravinářský průmysl, veterinární lékařství, zemědělství a životní prostředí a jeho ochrana. Využívání elektronických knih je v mnoha ohledech pohodlnější než u jejich tištěných verzí. Hlavní výhodou je fulltextové vyhledávání, snadný tisk, přístup 24 hodin denně, apod.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj | Prezentace CAB eBooks ze školení od CABI Publishing

 

CABI Compedia


Produkt organizace CABI zaměřené na vědecký výzkum. Jde o pět multimediálních interaktivních vědeckých encyklopedií shrnujících na jednom místě přehledové informace, obrázky a diagnostické nástroje. Obsahují také mapy, přehledové listy (datasheets), obrázky, grafiku a plné texty článků. Vše v uživatelsky příjemném prostředí, které zajišťuje přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z oblastí:

Obsahují také mapy, přehledové listy (datasheets), obrázky, grafiku a plné texty článků. Vše v uživatelsky příjemném prostředí, které zajišťuje přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím.
  Informace ke zdroji O produktech CABI Compendia a E-Books | Prezentace CABI Compendia ze školení od CABI Publishing

 

CABI eRefWorks


Produkt obsahující 13 odborných referenčních zdrojů (encyklopedií) zaměřených na přírodní vědy.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj

 

Environment Complete


Environment Complete™ nabízí široký záběr pro výzkum a studium oblastí jako např. ekologie, těžební činnost a metodika, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování a další. Databáze obsahuje plné texty časopisů, a to včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyhledávanějších titulů. V databázi rovněž naleznete plné texty encyklopedií a monografií. Více o databázi ZDE
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj

 

FOODnetBASE


FOODnetBASE je kolekce knih v plném textu vydavatelství CRC Press z oblasti potravinářství a potravinářských technologií.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj

 

Food Science and Technology Abstracts


Celosvětová bibliografická databáze obsahující informace z oblasti potravinářství, potravinářských technologií a výživy. Jejím producentem je společnost International Food Information Service (IFIS). Retrospektiva databáze je od roku 1969 a sleduje více než 4 600 seriálových publikací vydaných ve 40 jazycích. Seznam sledovaných časopisů pro rok 2012. Její obsah je také tvořen záznamy o knihách, sbornících z konferencí, atd. Více než 40 tisíc záznamů je roční přírůstek do této databáze a součástí řady z nich jsou odkazy k plným textům daných článků. Její součástí jsou i informace o evropských patentech (EPO), o světových patentech (WIPO) ze 104 zemí, národních patentech USA, Velké Británie, Evropské unie a Japonska, mezinárodních standardech (ISO).
Součástí zdroje je tezaurus s více než 10 700 pojmy včetně synonym a souvisejících výrazů, jež slouží k heslování záznamů v databázi a jsou průběžně doplňovány.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj | návod na vyhledávání

 

Nutrition and Food Sciences Database


Nutrition and Food Sciences Database představuje podsoubor CAB Abstracts zaměřený na výživu, potravinářství a potravinářskou technologii s více než půl milionem záznamů. Obsahuje na 880 000 záznamů s abstrakty, s ročním přírůstkem na 50 000. Od roku 1973 je zpracováváno 2 500 periodik, dále knihy a konferenční materiály celkem ze 125 zemí.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj

 

ProQuest Ebook Central (dříve ebrary)


Kolekce elektronických online knih od předních světových nakladatelů z oblastí jakými jsou biologie, ekologie, zemědělství, ochrana životního prostředí a chemie. E-knihy je možné fulltextově prohledávat a číst v online i offline režimu. Důležitou funkcí databáze ProQuest Ebook Central (dříve ebrary) je možnost stažení e-knih do externího zařízení, ať už jde o čtečku, PC, iPad, atd. Dále může uživatel plné texty knih stahovat, tisknout a dělat si v nich vlastní komentáře a odkazy. Dostupná je také služba sestavení své osobní knihovny. Více o této virtuální knihovně se dozvíte ZDE.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj | Seznam dostupných titulů | návod na stahování e-knih do čteček

 

Wiley Current Protocols


Current Protocols se soustřeďují na oblast Life Sciences a jsou oceňovaným informačním zdrojem v případě konkrétních laboratorních metod a technik. Obsahují sbírku protokolů s anotacemi, popisem laboratorní techniky a metodiky. Jsou v nich obsaženy také detailní údaje o látkách a sloučeninách použitých v praxi, komentáře expertů na dané téma, tabulky, obrázky aj. V současnosti jsou k dispozici tyto řady: Bioinformatics, Cell Biology, Chemical Biology, Cytometry, Essential Laboratory Techniques, Human Genetics, Immunology, Magnetic Resonance Imaging, Microbiology, Molecular Biology, Mouse Biology, Neuroscience, Nucleic Acid Chemistry, Pharmacology, Protein Science, Stem Cell Biology, Toxicology. Všechny Current Protocols jsou recenzované a indexované databázemi PubMed a Scopus.
  Informace ke zdroji O produktu | Přejít na zdroj