Knihovna

 

Samoobslužné zařízení pro půjčování knihovního fondu (self check)

Do studijních prostor budou pořízeny 2 ks samoobslužného zařízení využívající elektromagnetickou technologii ochrany knihovního fondu a identifikaci knihovní jednotky a čtenáře čárovým kódem.

Tato aktivita byla splněna, samoobslužné zařízení pro půjčování knihovního fondu je pro naše uživatele dostupné ve studovně v Brně a v knihovně v Lednici.

Výpůjční moduly pro dílčí knihovny

Licence byly zakoupeny a postupně je zpřístupňujeme dílčím knihovnám.

Více informací k výpujčním modůlům naleznete na stránkách pro dílčí knihovny.

Pořízení trvalé licence do vybraných titulů z kolekce elektronických knih Ebrary

Elektronické knihy byly zakoupeny na základě výběru akademické komunity a jsou dostupné pro všechny uživatele Mendelovy univerzity v Brně zde. Pracuje se na jejich zpřístupnění v katalogu.

Doplnění knihovního fondu českými a zahraničními knihami

Knihy budou nakupovány na základě doporučení a výběru vědců MENDELU v souladu se zadáním projektu, tj. informační zabezpečení výzkumu v oblasti biologických a ekologických aspektů udržitelného rozvoje, aplikované ekologie a biologie, ochrany životního prostředí včetně ochrany vod, půdy a ovzduší a odpadového hospodářství, výzkumu produkčních i neprodukčních aspektů zemědělství a lesnictví, výzkumu v oblasti produkce potravin s důrazem na jejich kvalitu a bezpečnost.