Kontaktní informace

 

Na projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY (CZ.1.05/3.2.00/12.0227) se podíleli a v rámci udržitelnosti projektu se podílí tito lidé:

  Manažer projektu, odborný garant projektu
Ing. Věra Svobodová
Email:
Telefon: +420 545 135 041
Mobil: +420 731 250 713
Finanční manažer
Ing. Miroslav Haman - do 31. 12. 2014
Email:
Telefon: +420 545 135 195
Odborný referent pro negociaci a publicitu
Silvie Antonínová - do 31. 12. 2014
Email:
Telefon: +420 545 135 036
Koordinátor pro informační centrum
Bc. Ing. Jana Kratochvílová
Email:
Telefon: +420 545 135 031
Koordinátor pro knihovnu
Bc. Vladimíra Perlová
Email:
Telefon: +420 545 135 168
Odborný prac. pro lektorování a statistiku
Mgr. Naděžda Fasurová, PH.D. - od 1. 11. 2015
Email:
Telefon: +420 545 135 045

Mgr. Lukáš Plch - do 30. 10. 2015
Email:
Telefon: +420 545 135 045
Metodik pro dílčí knihovny
Markéta Vávrová - od 1. 1. 2016
Email:
Telefon: +420 545 135 034

Bc. Lenka Hrozková, DiS. - do 31. 12. 2015
Email:
Telefon: +420 545 135 168
Informatik
Jana Kubalová - do 31. 12. 2014
Email:
Telefon: +420 545 132 740
Pracovník technické podpory
Kateřina Šebková, DiS. - od 1. 1. 2015
Email:
Telefon: +420 545 135 044

Mgr. Vojtěch Pilař - do 31. 12. 2014
Email:
Telefon: +420 545 135 014
Katalogizátor
Bc. Hana Přibylová - do 31. 12. 2014
Email: