O projektu

 

MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI)

 
Název projektu: MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI)
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0227
Název prioritní osy: 5.3 Komercializace a popularizace VaV
Název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost výsledcích VaV
Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
 

Mendelova univerzita v Brně je od 1. ledna 2013 řešitelem projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY. Délka trvání projektu je 24 měsíců a ukončen bude 31. prosince 2014 s délkou udržitelnosti pět let. Uznatelné náklady činí 54 868 800 Kč, kdy projekt je financován z evropského sociálního fondu (85 %) a z rozpočtu ČR (15 %). Po odborné stránce je projekt zaštiťován prorektorkou pro vědu a výzkum doc. Dr. Ing. Alenou Salašovou. Manažerem a kontaktní osobou projektu je Ing. Věra Svobodová, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb.

Projekt má přispět k vytvoření kvalitní informační infrastruktury pro vědu a výzkum zabezpečením přístupu ke špičkovým světovým vědeckým informačním zdrojům, které shrnují nejnovější poznatky vědy a výzkumu ve světě a tvoří základní předpoklad pro produkci kvalitních výsledků výzkumu. Kvalitní informační zdroje jsou podmínkou zapojení se českých vědců do řešení nových problémů a nově vznikajících oborů v Evropě a ve světě.

Cílem projektu je informační zabezpečení:

 • výzkumu v oblasti biologických a ekologických aspektů udržitelného rozvoje,
 • aplikované ekologie a biologie,
 • výzkumu v oblasti ochrany životního prostředí včetně ochrany vod, půdy a ovzduší a odpadového hospodářství,
 • výzkumu spojeného s produkčními i neprodukčními aspekty zemědělství a lesnictví,
 • výzkumu v oblasti produkce potravin s důrazem na jejich kvalitu a bezpečnost.

Partneři projektu:

Výsledkem projektu bude:

1) Zajištění přístupu k následujícím elektronickým zdrojům:

 • databázi CAB Abstracts PLUS Collection od roku 1990 po aktuální rok;
 • databázi CAB Abstracts Archive 1910-1990;
 • databázi CABI Compendia;
 • k elektronickým knihám CAB eRefWorks a CAB eBooks;
 • databázi Food Science and Technology Abstracts;
 • ke Wiley Current Protocols (standard laboratorních manuálů);
 • nákup vybraných titulů z kolekce elektronických knih ebrary v souladu s oborovým zaměřením projektu;
 • databázi Environment Complete.

2) doplnění knihovního fondu o české i zahraniční knihy na základě doporučení a výběru akademické komunity MENDELU

3) modernizace knihovnických technologií (samoobslužné půjčování, výpůjční moduly pro dílčí knihovny)

4) vytvoření příjemného inspirativního prostředí ve studovně (obnova výpočetní techniky, výměna nábytku)